Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.TOMBUD.PL


TOMBUD sp. z o.o.

ul.Zdunowska 197

63-700 Krotoszyn


NIP 621 100 27 72


Tel.: 62 725 39 60

Fax: 62 725 39 60

E-mail: sklep@tombud.pl 

§ 1.
Warunki zwrotu zamówienia

1.   Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 10 dni od daty otrzymania towaru.

 

§ 2.
Warunki realizacji zamówienia

     Klient, dokonujący zakupu  produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119).

 1. Klient po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.tombud.sklep.pl  otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie będzie zawierało informacje dotyczące produktów, zamawiającego, dostawy.
 2. Po złożonym zamówieniu  Tombud sp. z o.o.  przekaże do zamawiającego fakturę proforma z kwotą do zapłaty zawierającą zestawienie ilościowe wraz z cenami i kosztami transportu oraz numerem konta bankowego.
 3. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności w naszym systemie.
 4. W przypadku braku produktu lub dany producent wycofa produkt z oferty klient zostanie o tym poinformowany z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia, dotyczy to również przypadku znacznego opóźnienia w realizacji zamówienia lub realizacji częściowej.
 5. Tombud sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

§ 3.

Ceny towarów

 1. Ceny produktów w www.sklep.tombud.pl wygenerowane są jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta.
 • są cenami netto w złotych polskich
 • ceny nie zawierają kosztów przesyłki,

 

§ 4.
Zmiany w złożonych zamówieniach

 1. Anulowanie lub zmiana zamówienia może nastąpić jedynie poprzez  kontakt drogą  mailową przed realizacją zamówienia.

 

§ 5.
Realizacja zamówień

 1. Wysyłka towarów znajdujących się na magazynie następuje w dni robocze po zaksięgowaniu zapłaty max 48 godziny od zaksięgowania.
 2. Pozostałe towary wg szczegółowych ustaleń.
 3. Ceny wysyłek towarów o wadze przekraczającej 32 kg prezentują sie nastepująco:  32-40 kg 72 zl netto,   40-50 kg 90 zł netto, 50-60 kg 114 zł netto,  60-70 kg  122 zł netto
 4. Centy towarów wielkogabarytowych ustalane są indywidualnie w zależności od wymiarów. W takiej sytuacji klinet otrzyma informację o kosztach wysyłki w odrębnej wiadomości e-mail.

 

§ 6.
Reklamacje

 1. Klient zgłaszający reklamację towaru lub niezgodność towaru, zobowiązany jest do  przesłania drogą elektroniczną opis usterki lub niezgodności Tombud sp. z o.o. w czasie nie dłuższym niż 14  dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

§ 7.
Warunki gwarancji

 1. W procesie reklamacji lub napraw gwarancyjnych strona realizującą pozostaje producent lub przedstawiciel producenta. Tombud sp. z o.o. przekazuje roszczenia producentowi lub dystrybutorowi. Producent lub dystrybutor podejmuje decyzję o formie rozpatrzenia reklamacji, decyzje taką Tombud sp z o.o. przekazuje Klientowi.

 

§ 8.
Dane osobowe

 1. Rejestrując się w www.sklep.tombud.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w www.sklep.tombud.pl . Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez www.sklep.tombud.pl . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach www.sklep.tombud.pl  nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

 


 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 października 2014.


Ochrona danych